Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ là quá trình di chuyển hàng hóa bằng phương tiện đường bộ. Những loại hàng hóa có trọng tải lớn thường sẽ được sử dụng vận tải hàng hóa bằng đường bộ để dễ dàng trong việc di chuyển.